ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

រូម LINGDIAN ឈើ CO ។ , LTD ។

អាសយដ្ឋាន

ភូមិ Rongfeng, Henglin ក្រុង,

រូ Jangsu ប្រទេសចិន (213103)

អ៊ីម៉ែល

peter@chinalingdian.com

 sales@chinalingdian.com

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទ: + 86-519 85181890 

ទូរស័ព្ទ: + 86- 519 89809552

ទូរសារ: + 86-51989809567

ម៉ោង

ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ: ម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍: ម៉ោង 10 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀល

ថ្ងៃអាទិត្យ: បិទ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិក?