අප අමතන්න

ෂැංෙසෝ LINGDIAN වුඩ් ෙකො. ලිමිටඩ්,.

ලිපිනය

Rongfeng ගම්මානය, Henglin නගරය,

ෂැංෙසෝ, Jangsu, චීනය (213103)

විද්යුත් තැපෑල

peter@chinalingdian.com

 sales@chinalingdian.com

දුරකථන

දුරකථන: + 86-519 85181890 

දුරකථන: + 86- 519 89809552

ෆැක්ස්: + 86-51989809567

පැය

සඳුදා-සිකුරාදා: 6pm කිරීමට පෙරවරු 9

සෙනසුරාදා: 2pm කිරීමට පෙරවරු 10

ඉරිදා: වසා

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?